największa w Polsce koalicja mediatorów i negocjatorów - Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji - 25 lat doświadczeń
pliki_strony->loga

Fundacja
Pacta Sunt Servanda

Fundacja „Pacta Sunt Servanda. Etyka i Zaufanie” została ustanowiona aktem notarialnym, spisanym w Toruniu w dniu 22 kwietnia 2012 roku przez fundatorów.

Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń. Biuro Zarządu oraz Rady znajduje się w Warszawie: 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 8 lok. 62, tel./fax. 22 241-14-23, www.pactasuntservanda.pl e-mail: ppp@mediacje.pl

Fundacja prowadzi:

- Krajową Sieć Mediatorów - w skrócie KSM, z możliwością zgłaszania list do prezesów sądów okręgowych,

- Powszechny Sąd Polubowny i Polski Trybunał Arbitrażowy, których siedzibą jest Miasto Stołeczne Warszawa,

- Polski Instytut Mediacji i Rozwiązywania Konfliktów - będący kontynuatorem dorobku Fundacji „Dziecięce Listy do Świata” i zainicjowanego przez absolwentów jej szkoleń mediacyjnych: Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów.

Fundacja przewodniczy tzw. Kapitule Toruńskiej, której zadaniem jest promowanie etyki w zawodach zaufania publicznego, jak również dokumentowanie negatywnych zjawisk naruszających podstawy zaufania społecznego.

Fundacja akceptuje normy proklamowane: 18 grudnia 2006 roku przez Krajowe Centrum Mediacji, jak również 24 i 30 czerwca 2011 roku przez Sieć: Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji, w tym Polską Normę ADR.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

CELE FUNDACJI

Celem Fundacji jest budowanie zaufania społecznego poprzez dbałość o najwyższe standardy etyczne i profesjonalne zawodów zaufania publicznego, w tym zawodów prawniczych, biegłych sądowych, doradców, zawodów medycznych, psychologów i psychoterapeutów, pedagogów, mediatorów, negocjatorów, służb mundurowych, szeroko rozumianej służby cywilnej, zawodów w obszarze pomocy społecznej i pomocy rodzinie, jak również innych zawodów - w tym w obszarze przedsiębiorczości - których wykonywanie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczeństwa opartego na prymacie dobra obywateli, zaufania i szacunku dla prawa.

Fundacja chroni prawa obywateli do dokonywania przez nich wolnego i świadomego wyboru osób: pomagających w kryzysie, jak również podejmujących alternatywne w stosunku do sądu pośrednictwo w konflikcie, zarządzających i wspierających rozwiązywanie konfliktów. Fundacja chroni prawa obywateli do wiedzy o takich osobach – m.in. dostępu do referencji, informacji o kwalifikacjach, jak również  informacji w zakresie karalności.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez bezpośrednie działanie, a także wspieranie innych instytucji i osób w zakresie:

 1. kształcenia, edukacji i promocji, w tym poprzez publikacje, formy konferencyjno-kształceniowe, a także inne formy komunikacji między ludźmi oparte na klasycznych i nowatorskich osiągnięciach myśli ludzkiej, a dotyczących:
  1. etycznego wymiaru: pomocy w kryzysie i alternatywnych - w stosunku do sądu - sposobów rozwiązywania konfliktów, w tym mediacji i negocjacji,
  2. ochrony najważniejszych wartości, budowania zaufania między ludźmi, ochrony wolności słowa i sumienia, jak również wartości które leżą u podstaw współpracy, pokojowego rozwiązywania konfliktów,
 2. podejmowania inicjatyw, w tym finansowych i organizacyjnych w przestrzeni publicznej, służących rozwojowi:
  1. wymiaru sprawiedliwości, instytucji porządku publicznego i obronności, organizacji mediatorów, negocjatorów i arbitrów, a także instytucji: edukacji, nauki, kultury, gospodarki, integracji międzynarodowej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, aktywności obywatelskiej, polityki i pomocy społecznej,
  2. inicjatyw obywateli mających na celu ochronę dóbr i praw człowieka, poszanowanie autonomii i indywidualnego dorobku,
 3.  podejmowania inicjatyw legislacyjnych pozwalających na usprawnianie systemu wymiaru sprawiedliwości, w tym również alternatywnych - wobec instytucji państwa – sposobów rozwiązywania konfliktów, opartych na „słusznych racjach obywateli”,
 4. podejmowania działań służących przejrzystości w życiu publicznym, upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego, w tym organizacjami pozarządowymi, a także przeciwdziałania negatywnym zjawiskom życia publicznego i społecznego,
 5. upowszechniania dostępu obywateli do informacji oraz pomocy prawnej, mediacyjnej, negocjacyjnej i psychologicznej, propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności,
 6. współpracy międzynarodowej i wymiany dorobku intelektualnego,
 7. realizacji programów badawczych, innowacyjnych, informacyjnych i wydawniczych służących upowszechnianiu wiedzy w zakresie celów Fundacji.

STRUKTURA, WŁADZE I ORGANY FUNDACJI

Organami Fundacji są: Rada Fundatorów, Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji i jej Prezes.

Rada Fundatorów jest ciałem inspirującym i opiniotwórczym, a jej członkowie przyjmują na siebie obowiązek popularyzowania najwyższych standardów etycznych wewnątrz Fundacji, jak również promowania jej dobrego wizerunku. Rada Fundatorów może przyjmować drogą consensusu deklaracje, apele, odezwy, memoranda.

Do zadań Rady Fundacji należą m.in.: nadzór nad działalnością Fundacji oraz wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

OŚWIADCZENIA WOLI, MAJĄTEK I ŚRODKI FUNDACJI

Oświadczenia woli (w tym podpisywanie umów i pełnomocnictw) w imieniu Zarządu Fundacji – zgodnie z § 20 statutu - składa jednoosobowo: Prezes lub któryś z Wiceprezesów. Oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania i rozporządzenia finansowe lub majątkowe o łącznej wartości powyżej 15 tysięcy złotych, bądź skutki rejestrowe dla Fundacji, wymagają współdziałania dwóch upoważnionych członków Zarządu lub innych osób upoważnionych przez Zarząd.

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim przypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

zapraszamy na stronę Fundacji na Facebook'udo góry

hampden county ma

laurelton pa sawmill

john connor fort myers fl

dale tanner indio ca

rob gustin boynton beach fl

somerville nj male rocky

david olson sales co

bay hill high school ohio

north carolina waste trader

chemical blender ohio

new york hospital report card

wedding cakes in dunedin fl

adopt baby florida

easy street restaurant toledo oh

nostalgia drag racing ca

sushi denton texas

cameron at wood crest tallahassee fl

taco bell co

homes for sale poconos pa

texas roadhouse nc

state warning point florida statute

nj trivia

fox hollow in riverdale ca

flooding in delaware county ny

wilmington treatment center wilmington north carolina

3937 park blvd pinellas park fl

montgomery county oh water service

houseboat texas lake

narcotics anonymous albany ny

ca dmv teen driver

new york democrats panic

devildriver clouds over california mp3

elizabeth nj police school resource

realestate pennsylvania

cash family utica new york

ca antivirus cheapest price download

sharky's restaurant latrobe pa

pa drivers licens

saint peter and paul sandusky ohio

el paso county colorado property search

new car mansfield oh

prague cafe morrision co

barry's barbells columbus ohio

divenity of ministry training california

hud homes in ohio

donald p williams long beach ca

jasper co ind civil war vets

rockdale texas 1897

shelley's jewelry hendersonville nc

mckenney school in marysville california

all county fuel oil new jersey

marion rosen colorado

rebman bowling alley lorain ohio

americorp crestview fl

texas railroad commission reports

ca health care reform bill

florence rini chiropractor costa mesa california

stone throw bistro sanford fl

pamela short new jersey robert

the rug store san antonio tx

don leinweber engineer ohio

pennsylvania state election results

leominster ma fireworks

allied metals co johnson city tn

tent camping near boone north carolina

airporter service kearnerville nc

leland wade jacksonville fl

polk county nc foreclosure

mini rate driving school in colorado

hobby store tyngsboro ma

american motors co danvers ma

pokrova hall parma ohio

neumann's hilltop nursery oh

einstein practice plan pa

westervelt new york

colorado raptor society

atv trailers for sale southern california

north carolina rules of appellate procedure

computers software florida

the summit school nyack ny

first lutheran church jamestown new york

pest control sayreville nj

deborah stahlsmith ma

campsites for sale california

mansfield ohio human resources

plant zone paraise ca 95969

man killed in boston ma

merchant liquors danvers ma

filomena sabino new bedford ma

dirt track in clermont county ohio

leo's automotive in colorado

dan heney douglas ma

newspaper in columbus ohio

mount rainier national pa

chemical plant burns in katy texas

foothills theatre new york

1031 amherst drive burbank ca

pennsylvania council of churches

church of the annunciation orlando fl

north carolina mls land listings

clearwater aquarium fl

jones of new york women suits

old threshers reunion denton nc

credit processing nw ohio

the mission in vacaville ca

nissley vineyards pennsylvania

california state prison lancaster california

recycling center in costa mesa california

house boats for in florida

coroc asbury park nj

dolphin retreat st augustine fl

bachman texas

pine grove cemetary templeton ma

jennifer hutchings cypress tx

north carolina laser eye surgeon

yorkshire insurance co ltd sweden

texas shaver

gas stations in conroe texas

drums ohio

harley davidson athens ohio

hotels in vail co colorado

california hourly wage laws

shows in bellefontaine oh

buzz latham new york

bahama ma ma

transmission plymouth voyager north carolina

venice villas venice dr venice fl

ira chudd ny

patricio munoz long beach ca

susan hua west springfield ma

ashville north carolina horse farms

fogelsville pa county

walmart richardson texas

industrial permit stormwater pennsylvania

jacksonville fl photographers meet up group

state guidelines culminating project pennsylvania

kaplin stewart meloff reiter stein nj

nigton tx

north carolina sports supplements

fun park in macedonia ohio

kohl's department stores wilkesboro nc

pennsylvania representatives senators

star drug pomona ca

housing rental in berea oh

johnson and johnson company new jersey

whitman hanson ma schools

st ann's catholic church north carolina

southern california swell forecast

store fixtures austin texas

luckys restaurant cleveland ohio

pictures of california gold rush

hydril co

cameron murray prisoner pennsylvania

new york staate map

saia motor freight ohio

houses for rent in streetsboro ohio

grant boundary map ventura county california

probate litigation in california

ohio bmv points for speeding

school closings ohio channel 2

perigrine falcon of pennsylvania

merritt's landscaping whiteville nc

tom fox conklin ny

elections in broome county new york

catepillar waco tx

new york acupuncture license office

nancy lavender azle tx

shasta county ca road conditions

house relastate in hillboro ohio

montgomery auction and ny

holmes county ohio treasurer

greeley colorado wade shoemaker

florida car registration cost going up

general jackson fayetteville north carolina

james emory hulett pvt co a

string and splinter high point nc

toyota dealer plant city fl

pennsylvania school of social work

appaloosa for sale new york

north carolina's economy

ma museums

read for literacy and toledo oh

dental office jobs in california

obama play new york 2009 broadway

pennsylvania name change

all star trophies awards medford ma

wholesale maternity clothes columbus oh

airlines aspen co

fire kills north carolina

full moon oyster bar clemmons nc

hamilton ny new year death

montecito coarsegold ca

pasadera custom homes monterey california

teaching positions in philadelphia pa

high risk obgyn doctors charlotte nc

raleigh nc nurse aide training

florida health insurance gov

restuarants in livermore ca

zipcode dayton ohio

delicuentes mas buscados en mexico